Media

Projekt v počáteční fazi se skláda z tištěného denniku a distribuce, v pozdější fázi TV a rádio s regionálním charakterem. V střednědobém horizontu pokrytí o velikosti 1,5 mil. lidí.